ALT Kvindeløb ‘23

Privatlivspolitik

For Story House Egmont A/S

1 Introduktion

1.1 Denne Privatlivspolitik beskriver Story House Egmont A/S’ behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ALT for damerne Kvindeløb 2021 og kvindeloeb.alt.dk.

 

2 Dataansvarlig

2.1 Story House Egmont A/S, Strødamvej 46, 2100 Kbh Ø er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”). Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

 

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi behandler dine personoplysninger til et eller flere af følgende formål:
a) at levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt;
b) at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser, du måtte have;
c) for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;
d) for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;
e) for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os;
f) for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;
g) for at forstå dine præferencer og gennem profilering gøre os i stand til at personalisere vores markedsføring og derved markedsføre mere relevante varer og tjenesteydelser til dig;
h) for at forbedre it-sikkerheden og videst muligt forhindre bedrageri og misbrug;
i) hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring for at gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke;
j) hvis du samtykker til markedsføringscookies (cookies fra tredjeparter), er det for at videregive oplysninger om dig, herunder din IP-adresse, til samarbejdspartnere og andre tredjeparter til brug for direkte markedsføring. Du kan se vores cookiepolitik her;
k) hvis du samtykker til præference- og statistik-cookies anvender vi dine personoplysninger til at regulere visse funktioner på hjemmesiden, og vi videregiver oplysninger om dig, herunder din IP-adresse, til samarbejdspartnere, f.eks. Google Analytics, til brug for udarbejdelse af statistik om f.eks. brugen af vores hjemmeside;
l) at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser, som vi måtte være underlagt; og

3.2 Vores grundlag for behandlingen er:
a) Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, mens du er kunde hos Story House Egmont, i forbindelse med punkt 3.1 a-c, og e, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.;
b) Behandlingen er baseret på det samtykke til markedsføring, du giver i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 d, f og h-j, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Hvis grundlaget for behandlingen er samtykke: Så har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. Du kan trække dit cookiesamtykke tilbage her. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen.
c) Behandlingen er nødvendig for, at Story House Egmont kan forfølge sine legitime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 e, f og h, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
d) Behandlingen er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse, som påhviler os i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 l, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

3.3 Vi opbevarer dine personoplysninger efter følgende kriterier: (a) Når behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger, indtil kontraktforholdet er afsluttet.
(b) Når behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer kvindeloeb.alt.dk dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.
(c) Når behandlingen er nødvendig for, at kvindeloeb.alt.dk kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer kvindeloeb.alt.dk dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen.
(d) Når behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler kvindeloeb.alt.dk, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven i en periode på 5 år efter afslutningen af det regnskabsår, som oplysningerne blev indsamlet i.